ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN

Adli yeminli tercüman, illerde bulunan adliyelerce açılan ilanlarla duyurulan ve başvuranlar arasından seçilen daha sonrasında onaylanarak ilan edilen tercüman bilirkişilere verilen isimdir. Başvurmak için çok çeşitli şartlar bulunmaktadır. Bu konuda yazımızın devamında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

KİMLER ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN OLABİLİR?

Şartlar arasında öncelikle göz önünde bulundurulması gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Bunun yanında başvurulan tarihte fiil ehliyetine sahip olmakta diğer bir önemli kıstastır. Eğitim durumu; en az ilkokul mezunu olmak şeklinde belirlenmektedir. Yaş kıstası ise başvuru tarihinde 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli şartı kısaca ifade edecek olursak adli sicil kaydının bulunmaması, yani sabıkasının olmamasıdır. Ayrıca başka bir il adliye komisyonun listesinde kayıtlı olmamak da aranan şartlar arasında yer almaktadır.

ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN NASIL OLUNUR?

İstekli şahısların genellikle her yılın sonlarında yapılan ilanlar  sonrasında illerde bulunan Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerindeki Adalet Komisyon Başkanlığına başvuru formunu doldurarak ve ayrıca dil beyanı formlarını da eksiksiz biçimde tamamladıktan sonra istenen diğer evraklarla birlikte, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuramayanların ise mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla belgelerin asılları gösterilerek onaylatılıp mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla PTT APS ile istenilen ildeki  Adalet Komisyonu Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

ADLİ YEMİNLİ TERCÜMAN OLMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Gerekli evraklar: Başvuru Formu, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportun fotokopisi, T.C. Kimlik numarası mutlaka bulunmalıNüfus Müdürlüğünden Alınacak olan Adrese dayalı nüfus kayıt örneği, Tercümanı olmak istediği dil veya dilleri bildiğini gösterir diploma, ruhsatname veya sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış bir örneği, (Belgeleriniz onaysız ise, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılabilir) ayrıca böyle bir belgenin olmaması halinde tercümanlık görevlerini yerine getirecek derecede bu dili bildiğini yazılı olarak beyan etmelidir. Bunlara ilaveten 2 adet vesikalık fotoğraf verilmesi gerekmektedir.

KAZANCIM NE KADAR OLUR?

Ücretler her yıl değişmekle birlikte dosyadan dosyaya ve dilden dile de değişiklik göstermektedir. Bu konuda kesin bir şey söylemek zor olmakla birlikte aldığınız dosyaların hacmi sizin alacağınız ücreti gösterecektir.