Osb Akademi tüm dillerde Noter Onaylı Apostilli Bekarlık Belgesi Tercüme işlemlerinizde destek sağlamaktadır. 

bekarlık belgesi

Bekarlık Belgesi Nedir?

Bekarlık belgesi, kişinin medeni durumunu gösteren belgedir. Bu belgede şahsın bekar olduğu vatandaşı olduğu ülke tarafından resmi olarak ifade edilmekte ve belgelenmektedir. Bu sayede kişi başka bir ülkede evlenebilmektedir. Söz konusu evrakta kişinin tam adı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı yer almakla birlikte, belgenin veriliş tarihi itibarıyla medeni hali ve evlilik geçmişine ait bilgiler yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyetinde bekarlık belgesi adında bir belge bulunmamaktadır. Kişi evli olmadığını vukuatlı nüfus kayıt örneği ile ispatlayabilmektedir. Bu belgede de kişiye ait ayrıntılı nüfus bilgileri ile birlikte, medeni halini gösteren bölümler bulunmaktadır. Ayrıca güncel medeni durum bilgisi ile birlikte, geçmişte yapmış olduğu evlilikler ve boşanmalar da görünmektedir. Bunun yanında ülkemizde evlenmek isteyen kişiler eğer boşanmışlarsa, bekarlık belgesine ilave olarak boşanmaya ilişkin mahkeme kararını da temin etmek durumundadırlar.

Anılan belge, adından da anlaşılacağı gibi bir kişinin bekar olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, kişinin evlenme niyetiyle başvurduğu durumlarda istenmektedir. Bunun yanı sıra, bazı işlemler için de gereklidir. Örneğin yurt dışında çalışmak veya eğitim almak isteyen bir kişi, bu belge ile bu amaçlarını gerçekleştirebilir.

bekarlik belgesi tercumesi

Bekarlık Belgesi nereden alınır?

Söz konusu evrak vatandaşı olunan ülkenin nüfus kayıt dairelerinden alınmaktadır. Türkiye'de ise kaymakamlıklarda bulunan nüfus müdürlüklerinden almak mümkündür. Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise en yakınlarında bulunan konsolosluklardan bekarlık belgesi (veya nüfus kayıt örneğini) almaları mümkündür. Yabancı ülke vatandaşları da Türkiye'de bulunan konsolosluklarında bekarlık belgelerini temin edebilirler. Ancak bazı ülke konsoloslukları bu tür hizmetleri vermemekte ve vatandaşlarını belgelerini ülkelerinden almaya yönlendirmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında bulunan konsolosluklarında bu türden sorunlar bulunmamakta ve ülkemizin kamu kurumlarından alabileceğiniz bütün evrakları sağlamak üzere hizmet vermektedirler. Konsolosluğa gitmeden önce randevu almanızı önemle tavsiye ederiz. Bekarlık belgesi, genellikle nüfus müdürlüklerinden temin edilmektedir. Başvuru yapmak için kişinin kimlik belgesi ve bir adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, belge birkaç gün içerisinde hazırlanarak kişiye teslim edilmektedir.

Bekarlık Belgesi Tercümesi

Bazı yabancı ülkeler, bekarlık belgesinin kendi dillerinde olmasını istemektedir. Bu durumda, bekarlık belgesinin tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercüme işlemi, noterler veya tercüme büroları tarafından yapılabilmektedir.

Söz konusu belgenin tercümesi yapılırken, belgenin orijinaline sadık kalınması önemlidir. Tercümesini yaptığımız belgeyi, yeminli tercümanın imzalaması ve mühürlemesi gerekir.

Bekarlık Belgesi Örneği

Bu belge, kişilerin başvuru yapmadan önce nasıl bir belgeye sahip olacaklarını gösteren bir örnek belgedir. Bu belge, kişinin kimlik bilgilerini, doğum tarihini ve bekar olduğunu belirten bir ibareyi içermektedir. Örnek belgeyi, nüfus müdürlüklerinden veya internet üzerinden temin edebilirsiniz.

Bekarlık Belgesi Ne İşe Yarar?

Vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede evlilik yapacak şahısların, halihazırda bekar olduğunu belgelemeleri amacıyla söz konusu evrak evlendirme daireleri tarafından istenmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. En önemli nokta belgenizin geçerlilik tarihidir. Örneğin on yıl önce alınmış bir bekarlık belgesinde bekar olduğunu yazmasına rağmen, hiçbir kurumun kabul etmesi mümkün değildir. Kısacası belge güncel olmalıdır. Bekarlık Belgesi üzerinde son geçerlilik tarihi yoksa belgenin altı aydan daha eski olmamasına özen gösterilmelidir.

Apostilli Bekârlık Belgesi Nasıl Alınır?

Belgede dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de evrakın apostilli olmasıdır. Belgeye ilgili nüfus müdürlüğünden alındıktan sonra yine kaymakamlıklarda bulunan apostil şubeden apostil onayının yapılması gerekmektedir. Apostil onayı olmayan bekarlık belgelerinin evlendirme dairelerinde kullanılması mümkün değildir. Evlendirme daireleri evrakların apostilli olmasını özellikle talep etmektedir. Yurt dışından gelen bekarlık belgesi de apostilli olmalıdır. Bu belgeleri de yeminli tercüme bürolarında mütercim tercümanlar tercüme etmeli ve noter onayını yaptıktan sonra evlendirme dairelerine evlilik işlemleri için verilmelidir. Apostil, bir belgenin yabancı ülkelerde geçerli olabilmesi için gereken resmi bir işlemdir. Bu işlemi, belgeyi düzenleyen ülkenin yetkili makamı yapar. Bir belgenin apostilli olması, yabancı ülkelerde geçerli olabileceği anlamına gelmektedir.

noter onaylı apostilli bekarlık belgesi tercümesi

Yabancı Evliliklerde Gereken Belgeler Nelerdir?

Ülkemizde yabancı ile bir nikah kıyılabilmesi için yabancı uyruklu kişi;

  • Pasaport Tercümesi

  • Doğum Belgesi (Formül A)

  • Bekarlık Belgesi

belgelerini temin etmesi gerekmektedir. Belgelerin apostil onaylı olmasına ayrıca özen gösterilmelidir.

Tüm Dillerde Apostilli belge Tercümesi Osb Akademide

Ankara Tercüme Bürosu olan Osb Akademi yeminli tercüman kadrosu tarafından tüm ülkelere ait belgelerin tercümesi yapılmaktadır.

Söz konusu evrak, kişinin bekar olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, evlenme niyetiyle başvurulan durumlarda veya yurt dışında çalışmak veya eğitim almak isteyen kişiler için gereklidir. Apostilli bekarlık belgesi tercümesi gibi konular da Osb Akademi danışmanları size en detaylı bilgiyi sağlayacaktır..