BEKARLIK BELGESİ NEDİR? NEREDEN ALINIR? NE İŞE YARAR??

Akademi Tercüme Bekarlık Belgesi İhtiyacınızda sizlere destek sağlamaktadır

BEKARLIK BELGESİ NEDİR?

Bekarlık belgesi, kişinin medeni durumunu gösteren belgedir. Bu belgede şahsın bekar olduğu vatandaşı olduğu ülke tarafından resmi olarak ifade edilmekte ve belgelenmektedir. Söz konusu evrakta kişinin tam adı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı yer almakla birlikte, belgenin veriliş tarihi itibarıyla medeni hali ve evlilik geçmişine ait bilgiler yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyetinde bekarlık belgesi olarak vukuatlı nüfus kayıt örneği verilmektedir. Bu belgede de kişiye ait ayrıntılı nüfus bilgileri ile birlikte, medeni halini gösteren bölümler bulunmaktadır. Ayrıca güncel medeni durum bilgisi ile birlikte, geçmişte yapmış olduğu evlilikler ve boşanmalar da görünmektedir.

bekarlık belgesi tercume, evlenme belgesi ceviri, ankara tercume

BEKARLIK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Söz konusu evrak vatandaşı olunan ülkenin nüfus kayıt dairelerinden alınmaktadır. Türkiye'de ise kaymakamlıklarda bulunan nüfus müdürlüklerinden almak mümkündür. Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise en yakınlarında bulunan konsolosluklardan bekarlık belgesi (veya nüfus kayıt örneğini) almaları mümkündür. Yabancı ülke vatandaşları da Türkiye'de bulunan konsolosluklarında bekarlık belgelerini temin edebilirler. Ancak bazı ülke konsoloslukları bu tür hizmetleri vermemekte ve vatandaşlarını belgelerini ülkelerinden almaya yönlendirmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında bulunan konsolosluklarında bu türden sorunlar bulunmamakta ve ülkemizin kamu kurumlarından alabileceğiniz bütün evrakları sağlamak üzere hizmet vermektedirler. Konsolosluğa gitmeden önce randevu almanızı önemle tavsiye ederiz.

BEKARLIK BELGESİ NE İŞE YARAR??

Vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkede evlilik yapacak şahısların, halihazırda bekar olduğunu belgelemeleri amacıyla söz konusu evrak evlendirme daireleri tarafından istenmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. En önemli nokta belgenizin geçerlilik tarihidir. Örneğin on yıl önce alınmış bir bekarlık belgesinde bekar olduğunu yazmasına rağmen, hiçbir kurum tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kısacası belge güncel olmalıdır. Belgenin üzerinde son geçerlilik tarihi yoksa belgenin altı aydan daha eski olmamasına özen gösterilmelidir.

Apostilli Bekârlık Belgesi Nasıl Alınır

Belgede dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de evrakın apostilli olmasıdır. Belgeye ilgili nüfus müdürlüğünden alındıktan sonra yine kaymakamlıklarda bulunan apostil şubeden apostil onayının yapılması gerekmektedir. Apostil onayı olmayan bekarlık belgelerinin evlendirme dairelerinde kullanılması mümkün değildir. Evlendirme daireleri evrakların apostilli olmasını özellikle talep etmektedir. Yurt dışından gelen bekarlık belgeleri de apostilli olarak alınmış olmalıdır. Bu belgeler de yeminli tercüme büroları tarafından yeminli mütercim tercümanlar tarafından tercüme edilmeli ve noter onayı yapıldıktan sonra evlendirme dairelerinde evlilik işlemleri için kullanılmalıdır.

 

 

BEKARLIK BELGESİ TERCÜME ve ÇEVİRİ HİZMETLERİ