Osb Akademi Tercüme Bürosu olarak yabancı biriyle evlenme sürecinde tüm belgelerinizin tercümesinde destek oluyoruz. Tüm diller çeviri yapıyoruz. Yeminli Tercüman kadromuz nikah belgelerinin çevirisinde son derece deneyimlidir. Bu doğrultuda yabancı evlilik için gerekli belgeler ve tercümeleri, nasıl temin edilecekleri konusunda size destek sağlıyoruz.  Müracaat ve Nikah esnasında yeminli tercüman gönderiyoruz. Nikah için gerekli belgelerin doğru bir şekilde çevrilmesi son derece önemlidir. Siz de sürecinizi tehlikeye atmadan belgelerinizi çevirtmek için profesyonel kadromuza teslim edin.

yabancı biriyle evlenme

Yabancı Evlilik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ve Nasıl Temin Edilir?

Nikah hayatımızın en önemli kararlarından biridir. Dolayısıyla mutlu bir süreci sıkıntılı bir duruma getirmemek için nikah memuruna belgeleri eksiksiz bir şekilde teslim etmelisiniz. Ayrıca Noter Onaylı Tercümeleri ile birlikte asıllarını da ibraz etmeniz gerektiğini unutmayınız. Peki Nedir Bu belgeler?

kaçak yabancı ile evlilik

1-     Kimliğinizi ispatlamanız gerekir. Bunun için yabancı eş adayı pasaportunun noter onaylı tercümesini ibraz etmelidir. Veya kendi ulusal kimliğinin noter onaylı Türkçe tercümesini sunmalıdır. Eğer kişi kendi ülkesinin kimliği ile başvuru yapıyorsa Türkiye’ye giriş tarihini gösteren bir seyahat belgesini ve ikametgah belgesini ibraz etmek durumundadır. Bunun amacı kişinin ikamet izninin veya vizesinin olup olmadığının tespiti içindir.

2-     Bekar olduğunu kanıtlamalıdır. Bekarlık şartı yalnızca yabancı biriyle evlenme için değil tüm nikah işlemleri için şarttır. Bunun için Bekarlık Belgesi veya Medeni Hal durumunu gösteren bir belge ibraz etmelidir.

a-      Bu belgeyi kendi ülkesinden temin ediyorsa, mutlaka belge Türkiye’ye apostil onayı almalıdır. Belge Türkçeyi de ihtiva eden uluslararası bir belge ise apostiliyle beraber doğrudan nikah memuruna ibraz edilebilir. Ancak belge Türkçeyi ihtiva etmiyorsa beğenin noter onaylı Türkçe Tercümesini ibraz etmesi gerekir.

b-     Yabancı uyruklu eş adayı Türkiye’de ise belgeyi Türkiye’de bulunan kendi ülke konsolosluğundan temin edebilir. Bu durumda

i)                 Eş adayı Ankara’da ise, belgeyi kendi konsolosluğundan aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından dışişleri evrak tasdik işlemi yaptırmalıdır.

ii)                Ankara dışında kendi ülkesine ait başka bir misyondan temin etmiş ise, belgeyi Kaymakamlıklarda veya Valiliklerde yazı işleri müdürlüklerine onaylatmalıdır.

3-     Yabancı uyruklu eş adayı boşanmış ise, boşanma ilamı (mahkeme kararı) ve kesinleşme şerhinin noter onaylı tercümesini nikah memurluğuna ibraz etmelidir.

4-     Doğum Belgesi; Bazı nikah memurlukları yalnızca boşanmış yabancı eş adayından doğum belgesi talep ediyor. Ancak bazıları her durumda doğum belgesi talep ediyor. Osb Akademi Tercüme olarak tavsiyemiz herhangi bir riske girmemek için Doğum Belgesini de ibraz etmenizdir. Doğum Belgesi de 2’nci madde de belirtilen şekilde temin edilir. Bu belge kişinin anne ve babasının isimlerini, kızlık soyadını, doğum tarihini ve doğum yerini net bir şekilde belirtir olmalıdır.

5-     Eşlerden biri Türkçe bilmiyorsa Noter Yeminli Tercüman

Yabancı Eş Adayının Belgeleri Yok İse Ne Yapılmalıdır?

Bu durumda bir çözüm bulunabilmesi için kişinin Türkiye’de sığınmacı, mülteci, uluslararası koruma, geçici koruma gibi bir statü ile Göç İdaresinde kaydının bulunması gerekir. Bu durumda göç idaresi kişinin evlenme ehliyetinin bulunup bulunmadığına karar verebilir. Sonrasında evlenme ehliyet belgesi ve gerekli kimlikleri eş adayına vererek evlenme müracaatı yapmalarını sağlayabilir. Yabancı biriyle evlenme prosedürünü başlatabilir.

yabancı ile evlenmek

 

Kaçak Yabancı İle Evlilik Mümkün Mü?

Doğrudan nikah kıyılması mümkün değil. Kaçaklık durumunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye’de yabancı biriyle evlenme mümkün değildir. Kaçaklık durumunu ortadan kaldırmak için çeşitli yollar mevcuttur. Bunun için hukuk danışmanlık bürolarına danışılması çok daha yerinde olur. Osb Akademi Tercüme Bürosu size güvenilir hukuk danışmaları tavsiyesinde bulunacaktır.

Yabancı Uyruklu Biriyle Yurt Dışında Evlenmek İçin Ne Yapabilirim?

Bu konuyla alakalı prosedürü nikahın yapılacağı ülke belirler. Ancak çoğunlukla istenen belgeler benzerdir. Eş adayları kimliklerini resmi bir belge ile kanıtlamalıdır. Bekar olduklarını ve evlenme ehliyetlerinin bulunduğunu gösteren belgeleri ibraz etmelidir. Buna ek olarak kişinin o ülkede resmi işlem yapabilmesi için bir vizesinin bulunup bulunmadığı önemlidir. Bazı ülkeler çeşitli formlar ve ek belgeler talep edebilir.

Almanya ve Avusturya gibi bazı ülkeler evlendirme formlarının noter onaylı tercümelerini talep ediyor. Büromuz hem formun doldurulmasında hem de noter onayında size destek oluyor. Talep ettiğiniz takdirde noter onaylı nikah başvuru formunu yurt dışında istediğiniz adrese ulaştırıyoruz.

İkisi de Yabancı Olan Eş Adayları Türkiye’de Evlenebilir mi?

Yabancı biriyle evlenme süreci dışında ülkeleri aynı veya farklı yabancı kişilerin Türkiye’de evlenmeleri mümkündür. Nikah işlemlerini eşlerden birinin Elçilik veya Konsolosluk işlerinde yapabilirler. Veya kendi iç hukukları kabul ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinde nikah memurluklarında evlenebilirler. Bunun için hangi belgeler gerekir?

Evlenme belediyelerdeki nikah memurluklarında yapılıyorsa?

1-     Pasaportun Noter Onaylı Türkçe Tercümesi

2-     Evlenme Ehliyetini kanıtlayan belge. Bu belge yukarıda anlattığımız şekilde temin edilir?

3-     Doğum Belgesi

4-     Halihazırda nerede ikamet ettiklerini gösterir ikametgah tezkeresi

5-     Sağlık Ocakları Aile Hekiminden temin edecekleri Sağlık Raporu. Raporlar fotoğraflı olacaktır.

6-     Tercüman eşliğinde doldurulmuş Noter Onaylı Evlendirme Beyannamesi

7-     Güncel zamanda çektirilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf

8-     Biri veya her iki eş te Türkçe bilmiyorsa hem müracaat esnasında hem de Nikah esnasında yeminli tercüman

Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinin evlendirme memurluklarına ibraz edilecek belgelerin tarihleri 6 ayı geçmemiş olacaktır.

Nikahta Tercüman Ücreti

Nikah için anlaşılan yeminli tercümanlar için belirli bir tarife yoktur. Genellikle dil durumuna göre ücret belirlenmektedir.

Ostim Akademi Yeminli Tercümanlık Bürosu hangi ülkeye ait olursa olsun yabancı biriyle evlenmek için gereken belgeleri tercüme etmektedir. Büyükelçilik misyonlarından alınan belgeleri dışişleri bakanlığı onayları alınmaktadır. Büromuz nikah işlemleri dışında da gerekli tüm yeminli tercüme ihtiyaçlarınız için size en yakın adrestir.

Yabancı Uyruklu Evlilik Sonrası İşlemler Nelerdir? Evlilik Nasıl Tescil Ettirilir?

Nikah işlemleri tamamlandıktan sonra yani yabancı biriyle evlenme süreciniz sona erdiğinde yabancı olan eş evliliğini kendi ülkesinde tescil ettirmek isteyebilir. Bu durumda kendi ülkesine veya yurt dışında evlenmiş ise Türkiye Cumhuriyeti Makamlarına;

1-     Uluslararası Aile Cüzdanı

2-     Çok Dilli Evlenme Kayıt Örneği (Formül B)

3-     Eğer çocuk sahibi iseler ve onları da tescil ettirmek istiyorlarsa çocuklara ait Çok Dilli Doğum Kayıt Örneği (Formül A) ve hastaneden verilen doğum raporlarını ibraz etmeleri gerekir.

Osb Akademi Tercüme Bürosu yabancılar ile evlilik için gerekli belgeler konusunda her aşamada size yardımcı oluyor. Avrupa’nın bir çok ülkesinden vekalet ile belgelerinizi temin ettirebiliriz.

Yabancı Biriyle Evlenme Sürecinde Osb Akademi Tercüme Desteği

Nikah memurlukları evlilik için gereken belgeler konusunda haklı olarak çok hassastır. Bir harf veya bir rakam hatasını bile asla kabul etmemektedirler. Bunun için belgeleriniz bu hataları asla yapmayacak çok titiz bir kuruma tercüme ettirmelisiniz. Bu noktada Büromuz yılların tecrübesi ile sizin en güvenilir başvuru noktanızdır.

·        Belgelerdeki isimlerinizi Pasaportlara göre yazıyoruz. Bütün resmi kurumlar diğer belgelerden ziyade pasaportunuzdaki ismi dikkate alacaktır. Dolayısıyla tercümanlarımız alfabe değişikliklerinden kaynaklanan hataları sıfıra indirmek için belgelerinizdeki isimleri ve tarihleri pasaportunuza göre tercüme etmektedir.

·        Belgelerinizi nikah memurlarının istediği formatta tercüme ve noter onayı yaptırıyoruz.

·        Tercümelerimizi kalite kontrol sürecinden geçiriyoruz.

·        Zamanında teslimatla nikah tarihinizde herhangi bir aksama olmamasını sağlıyoruz.

·        Yabancı ülkelerin talep ettiği nikah başvuru formlarında son derece tecrübeliyiz. Formları ve gerekli belgelerin tercümelerini, noter onaylarını kısa sürede tamamlayıp istediğiniz adrese ulaştırıyoruz.

·        Uzun yıllar yabancı biriyle evlenme sürecinde gereken belgelerin tercümesinde uzmanlaşmış kadromuzla, noter onayı aldığımız çevirilerimizin kabulü konusunda garanti veriyoruz.