Uzman çevirmenlerimiz tarafından yapılan doğru ve hassas tıbbi çeviri sayesinde, tıp dünyasındaki bilimsel araştırmalar, tıbbi cihazların üretimi ve uluslararası çalışmalar gibi birçok alanda doğru bilginin aktarılmasını sağlıyoruz. Tıbbi tercüme ihtiyacınız olduğunda, profesyonel ve etkili bir çözüm için bize başvurun.

tıbbi çeviri ve medikal tercüme alanında profesyonel hizmet

Tıbbi Çeviri Nedir ve Hangi alanlarda kullanırız?

Medikal dünyada çeviri oldukça önemlidir. Tıp dünyasındaki bilimsel araştırmalar, tıbbi cihazların üretimi ve tıbbi raporların hazırlanması, uluslararası alanda yürütülen çalışmalar gibi birçok alanda tıbbi çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıbbi çeviri, sadece diller arası bir kelime veya cümle çevirisi değildir. Tıbbi terminolojiye hâkim olmak ve anlamını doğru bir şekilde aktarmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle tıbbi çeviriler, genellikle alanında uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

tıbbi tercüme

Tıbbi çeviriler, hatalı bir çeviri nedeniyle insan hayatını riske atabileceği için oldukça hassas bir işlemdir. Bu nedenle, tıbbi çevirilerin yapılacağı dilin ve alanın terminolojisine hâkim olmak gerekir. Bu çevirinin kalitesini artırır ve hatalı çevirilerin önüne geçer.

Tıbbi çeviri, yalnızca dil engellerini aşmakla kalmaz. Bunun yanında kültürler arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurur. Bu sayede, tıbbi bilgi ve bulguların doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması sağlanır.

Sonuç olarak, tıbbi çeviri, tıbbi dünyanın etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. İnsan hayatını kurtarmada önemli bir rol oynar.

Tıbbi çeviri genel itibarıyle sosyal sigorta faaliyetleri kapsamında ihtiyaç oluyor. Tedavi sürecine yurtdışında devam etmek isteyen kişiler yaygın olarak talep ediyor. Yurtdışındaki hastalıklarından dolayı sosyal haklarını kazanmak maksadıyla da talep ediyor. Yaşanan iş kazaları neticesinde sağlık/hastane raporlarının ilgili kurumlara ibraz edilmesi gereken belgeler için yaptırılmaktadır. Sosyal ve Hukuki hak kayıplarının önüne geçilmesi için bahse konu sağlık raporu, hastane raporu, teşhis, tedavi, laboratuvar ve bulgu raporlarını tıbbi ve medikal tercüme yapıyoruz. Konusunda ehil doktor veya sağlık uzmanı tercümanlarca çevirisinin yapılması önem arz etmektedir. Medikal firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri cihazları Sağlık Bakanlığı envanterine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu noktada cihazların uygunlu beyanı tercümesi ihtiyacı olmaktadır. Uygunluk Beyanı çevirisi içinde cihazın piyasa adının doğru yazılması da gerekmektedir.

tıbbi çeviri, medikal çeviri ve tıbbi tercüme hizmetleri

Genel Olarak Tıbbi Çevirinin Kullanıldığı Alanlar

Sağlık Raporu, Hastane Raporu, Teşhis, Tedavi, Laboratuvar ve Bulgu Raporlarını içeren yazıların tamamı Tıb Çeviri konusudur. Bu tür çevirilerin tıp alanında uzman doktor ve/veya sağlık uzmanları tarafından yapılması sosyal hak kayıplarının önlenmesinin yanında hayati önem taşıdığı durumlar olabilmektedir.

Bir kişi yurtdışında bir iş kazası geçirebilir. Bu durumda sosyal güvenlik kurumlarından veya işverenden tazminat talep eder. Bu noktada gördüğü zarara ilişkin sağlık raporu tercümesi başlatılan hukuki sürecin temelini oluşturmaktadır. Bir başka konu ise yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hastalık sürecidir. Veya yurtdışında ikamet eden fakat tedavi sürecine ülkemizde devam etmek isteyen hastalardır. Başlamış bulundukları tedaviye ilişkin Hastane Raporları, Laboratuvar Sonuçları, kullandıkları ilaçlara yönelik prospektüsler vb. belgeleri çevirmek gerekir. Bunlara ek olarak akademik çalışmalar gelir. Akademisyenlerimiz yatığı çalışmayı uluslararası dergilerde yayınlatıyor. Yapılan çalışmaların uluslararası kamuoyuna duyurulması önemlidir. Bilimsel dergilerde yayınlanacak Tıbbi Makaleler titizlikle hazırlanır. Tıbbi bir makalenin ana iskeletini oluşturan yazı dizilimini bilmek gerekir. Çeviriyi tıbbi ve akademik literatüre hâkim kişilerin yapması gerekir. Yapılan çalışmayı bilimsel derginin hakem heyetinin kabul etmesi gerekir. Bu nedenle çalışmanızı alanında uzman Tıp Çevirisi yapan tercümanlara teslim edin. Bunun için hemen Osb Akademi ile iletişime geçin. Kadromuzda çok sayıda Tıbbi Çeviri alanında uzman Tıbbi Tercüman çalışmaktadır.

Tıbbi Çeviri Nasıl Yapılmalıdır?

Çevirisini yaptığınız belgenin ne amaçla kullanılacağı Tıbbi Çeviri için önemli bir kriterdir. Tercümesini yaptığınız tıbbi doküman Hukuki veya Sağlık alanındaki ihtiyaçlara uygun yapılmalıdır. İlgili olduğu konu literatürüne uygun dille çevirisinin yapılması gerekmektedir. Bu metinler sosyal sigortalılık haklarına ilişkin olabilir. Bu durumda tıbbi terminolojinin yanında hukuki dile de haiz tercümanların yapması gerekir. Zira, sağlık kuruluşlarına ibraz edilecek raporları uzman sağlık görevlileri şüpheye mahal vermeyecek şekilde anlaması gerekir. Medikal malzemelerin kullanımlarına ilişkin çevirinin tüm ihtiyaç sahiplerinin anlayabileceği dilde hazırlanması elzemdir. Yani hedef kitlenin amacına uygun Tıbbi ve Medikal çeviri yapılması gerekmektedir.

Tıbbi Terimler Çevirisi yaparken önemli noktalar nelerdir?

Dünya genelin tıp dilinin temelini latince kökenli Tıbbi Terimler oluşturmaktadır. Latincenin hiçbir ülkenin resmi dili olmayışı yani ölü bir dil olması nedeniyle tıp alanında tüm batılı ülkeler sahip çıkmış ve bu tıbbi terimler tüm sağlık camiasında kesin yargı bildiren ifadeler olarak ortaya çıkmıştır. Latince Türkçe Çeviri tıp ve tercüme alanında deneyimli uzman kişilerin yapabileceği bir alandır. Tıbbi Terimler her ne kadar dünyada dillerinde kabul görmüş olsa da çevirisini yaptınığınız hedef dildeki yazım biçimleri farklılık gösterebilmektedir. Bu durum tıbbi terimler çeviri konusunda tercümanın kaynak ve hedef dillerin tıbbi terminolojisine hâkim olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda yer alan önemli bir husus ise tıpta kullanıla ICD kodlarıdır. Yapılan tıbbi tercümenin hedef dildeki ICD kodlarını karşılamaması durumunda ortaya anlamsız ifadelerin çıkması kaçınılmazdır.

Tıbbı Tercüme Hataları Sonucunda Neler Yaşanabilir?

Tıbbi tercüme hatalarının doğurabileceği en büyük sorun tabi ki insan hayatının tehlikeye atılabileceğidir. Doktor raporlarını ehil tercümanlar yapmadığı durumlarda hastanın öyküsünde geçen tedavi sürecinin tam olarak anlayamamak süreç içerisinde yaptığınız tedaviyi sekteye uğratması kaçınılmazdır. Yurtiçinde/yurtdışında iş kazası geçiren bir işçi tıbbi tercüme hatasından dolayı hak kaybı yaşar. Veya zaman ve maddi kayıplara maruz kalır. Bu konuda hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için profesyonel tercüme hizmeti önem arz etmektedir.

Tıp Çevirisinde Neden Osb Akademi?

  • OSTİM Akademi Tercüme olarak tüm çeviri dallarında olduğu gibi tıbbi tercüme konusunda da uzmanlarla çalışılmaktadır.
  • Tıb dili çeviri alanındaki çevirmenlerimizin tamamı kaynak ve hedef dile hâkim tıp kökenli kişilerden oluşmaktadır.
  • Tıbbi tercümenin hukuki boyutunu ilgilendiren konulardaki çevirmenlerimiz sosyal güvenlik kurumlarının farklı birimlerinde çalışmış uzmanlar yer almaktadır.
  • OSTİM Akademi Tercüme bürosu olarak yazılı tüm yeterliliklere sahip medikal çeviri konusunda uzman tercüman kadromuzla sizlere destek sağlanmaktadır.

Tıbbi çeviri ve Medikal çeviri ihtiyaçlarınız konusunda merkezi Ankara’da bulunan OSTİM AKADEMİ tercüme büromuz tarafından kesintisiz hizmet sunulmaktadır.