Tıbbi Çevirilerde Güvenilir bir Tercüme Bürosu ile Neden Çalışılmalıdır?

tıbbi tercüme, medikal çeviri

Tıbbi çeviri genel itibarıyle sosyal sigorta faaliyetleri kapsamında tedavi sürecine yurtdışında devam etmek isteyen kişilerce veya yurtiçi/yurtdışında hastalıklarından ötürü sosyal haklarının kazanılması maksadıyla sağlık/hastane raporlarının ilgili kurumlara ibraz edilmesi gereken belgeler için yaptırılmaktadır. Sosyal ve Hukuki hak kayıplarının önüne geçilmesi için bahse konu sağlık raporu, hastane raporu, teşhis, tedavi, laboratuvar ve bulgu raporlarının tıbbi ve medikal tercüme konusunda ehil doktor veya sağlık uzmanı tercümanlarca çevirisinin yapılması önem arz etmektedir. Medikal firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri cihazları Sağlık Bakanlığı envanterine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu noktada cihazların uygunlu beyanı tercümesi ihtiyacı olmaktadır. Uygunluk Beyanı çevirisi içinde cihazın piyasa adının doğru yazılması da gerekmektedir.

tıbbi çeviri, medikal çeviri ve tıbbi tercüme hizmetleri

Tıbbi Çeviri Ne Demek?

Sağlık Raporu, Hastane Raporu, Teşhis, Tedavi, Laboratuvar ve Bulgu Raporlarını içeren yazıların tamamı Tıb Çeviri konusudur. Bu tür çevirilerin tıp alanında uzman doktor ve/veya sağlık uzmanları tarafından yapılması sosyal hak kayıplarının önlenmesinin yanında hayati önem taşıdığı durumlar olabilmektedir.

Yurtiçi/Yurtdışı ile bağlantılı bir işçinin iş kazası geçirmesi durumunda sosyal güvenlik kurumlarından veya işverenden tazminat talebi halinde gördüğü zarara ilişkin sağlık raporu tercümesi başlatılan hukuki sürecin temelini oluşturmaktadır. Bir başka konu ise yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan veya yurtdışında ikamet eden fakat tedavi sürecine ülkemizde devam etmek isteyen hastaların başlamış bulundukları tedaviye ilişkin Hastane Raporları, Laboratuvar Sonuçları, kullandıkları ilaçlara yönelik prospektüsler vb. belgelerin çevirilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte akademisyenlerimiz tarafından yapılan çalışmaların uluslararası kamuoyuna duyurulması için bilimsel dergilerde yayınlanacak Tıbbi Makalelerde, Tıbbi bir makalenin ana iskeletini oluşturan yazı dizilimini bilen tıbbi ve akademik literatüre hâkim, yapılan çalışmaya ilişkin tercümenin basın yayım organlarına ait hakem heyeti tarafından kabul göreceği alanında uzman Tıp Çevirisi yapan tercümanlara teslim edilmesi gerekmektedir. Tıbbi Çeviri alanında uzman çok sayıda Tıbbi Tercüman bulunduran OSTİM Akademi Tercüme bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Tıbbi Çeviri Nasıl Yapılmalıdır?

Çevirisi yapılacak belgenin ne amaçla kullanılacağı Tıbbi Çeviri için önemli bir kriterdir. Tercümesi yaptırılacak tıbbi doküman Hukuki veya Sağlık alanındaki ihtiyaçlara binaen ilgili olduğu konu literatürüne uygun dille çevirisinin yapılması gerekmektedir. Bu metinler sosyal sigortalılık haklarına ilişkin olması durumunda tıbbi terminolojinin yanında hukuki dile de haiz tercümanlar tarafından yapılması, sağlık kuruluşlarına ibraz edilecek raporların uzman sağlık görevlileri tarafından şüpheye mahal vermeyecek şekilde anlaşılabilmesi, medikal malzemelerin kullanımlarına ilişkin çevirinin tüm ihtiyaç sahiplerinin anlayabileceği dilde hazırlanması yani hedef kitlenin amacına uygun Tıbbi ve Medikal çeviri yapılması gerekmektedir.

Tıbbi Terimler Çevirisi yaparken önemli noktalar nelerdir?

Dünya genelin tıp dilinin temelini latince kökenli Tıbbi Terimler oluşturmaktadır. Latincenin hiçbir ülkenin resmi dili olmayışı yani ölü bir dil olması nedeniyle tıp alanında tüm batılı ülkeler tarafından sahiplenilmiş ve bu tıbbi terimler tüm sağlık camiasında kesin yargı bildiren ifadeler olarak ortaya çıkmıştır. Latince Türkçe Çeviri tıp ve tercüme alanında deneyimli uzman kişilerin yapabileceği bir alandır. Tıbbi Terimler her ne kadar dünyada dillerinde kabul görmüş olsa da çevirisi yapılacak hedef dildeki yazım biçimleri farklılık gösterebilmektedir. Bu durum tıbbi terimler çeviri konusunda tercümanın kaynak ve hedef dillerin tıbbi terminolojisine hâkim olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda yer alan önemli bir husus ise tıpta kullanıla ICD kodlarıdır. Yapılan tıbbi tercümenin hedef dildeki ICD kodlarını karşılamaması durumunda ortaya anlamsız ifadelerin çıkması kaçınılmazdır.

Tıbbı Tercüme Hataları Sonucunda Neler Yaşanabilir?

Tıbbi tercüme hatalarının doğurabileceği en büyük sorun tabi ki insan hayatının tehlikeye atılabileceğidir. Doktor raporlarının ehil tercümanlar tarafından çevirisinin yapılmadığı durumlarda hastanın öyküsünde geçen tedavi sürecinin tam olarak anlaşılamaması süreç içerisinde uygulanacak tedaviyi sekteye uğratması kaçınılmazdır. Yurtiçinde/yurtdışında iş kazasına uğrayan bir işçi tıbbi tercüme hatasından dolayı hak kaybı yaşayabilir veya zaman ve maddi kayıplara maruz kalabilir. Bu konuda hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için profesyonel tercüme hizmeti önem arz etmektedir.

Tıp Çevirisinde Neden OSTİM Akademi?

  • OSTİM Akademi Tercüme olarak tüm çeviri dallarında olduğu gibi tıbbi tercüme konusunda da uzmanlarla çalışılmaktadır.
  • Tıb dili çeviri alanındaki çevirmenlerimizin tamamı kaynak ve hedef dile hâkim tıp kökenli kişilerden oluşmaktadır.
  • Tıbbi tercümenin hukuki boyutunu ilgilendiren konulardaki çevirmenlerimiz sosyal güvenlik kurumlarının farklı birimlerinde çalışmış uzmanlar yer almaktadır.
  • OSTİM Akademi Tercüme bürosu olarak yazılı tüm yeterliliklere sahip medikal çeviri konusunda uzman tercüman kadromuzla sizlere destek sağlanmaktadır.

Tıbbi çeviri ve Medikal çeviri ihtiyaçlarınız konusunda merkezi Ankara’da bulunan OSTİM AKADEMİ tercüme büromuz tarafından kesintisiz hizmet sunulmaktadır.