Yurtdışından ithal edilen veya yurtdışına ihraç edilecek ürünlerin resmi patent mevzuatına göre ilgili kuruma yapılacak başvuruda ibraz edilecek belgelerin tercümesi Patent Çevirisi olarak tanımlanır.

patent cevirisi - tercumesi - yeminli

Patent, bir ürünü bulan kişi ya da kuruluşun, buluşa konu olan ürünün başkaları tarafından üretilmesi veya kullanılmasını men etme hakkına sahip olduğunu gösterir belgedir. Yeni icat edilen her türlü fikri ve sınai ürün patent hakları koruması kapsamına girer.

patent tercüme

Patent Çevirisi Nedir?

Genel olarak Patent Tercümesi iki başlık halinde özetlenecek olursa;

  • Patent hakkı alınan bir ürünün resmi patent standartlarına uygun olarak farklı bir dile çevrilmesi,
  • Patent başvurusu sırasında bahse konu belgelerin başvuru yapılan kurum tarafından kabul edilen dilde tercümesinin yapılmasıdır.

Patent Çevirisi nerelerde kullanılır?

Patent hakkı kazanılan fikri ve sınai ürünün üçüncü kişilere karşı korunması maksadıyla patent çevirisine ihtiyaç duyulduğu durumlar olabilmektedir. Bu durumla karşılaşıldığında patent hakkından doğan Tarifname, Teknik Resim, Araştırma Raporu ve benzeri patent hakkını destekleyici belgelerin tamamı veya bir kısmının konuya muhatap kurumlara iletilmesi gerekmektedir.

Temel olarak Patent; teknik bir hususa ilişkin çözüm önerileri ve/veya özgün olarak keşfedilen fikri eserin resmi olarak belgelendirilmesidir. Buluşu ortaya konulan ürünün toplumun bir kısmı tarafından biliniyor olması buluş kapsamında değerlendirilemediği gibi fikri veya sınai ürünün konusunda uzman kişiler tarafından değerlendirmelerinde farklı ürünler ile benzerlik görmesi patent almayı zorlaştırıcı etkenlerdendir. Buluşu yapılan fikrin özgün olmasının yanında buluşa ilişkin tanımlamaların etkin bir dille beyan edilebilmesi patent başvurularında büyük öneme sahiptir. Avrupa Patent ve Marka Kurumuna yapılacak başvurularda raporların, teknik çözüm yöntemleri ile tanımlamalarının uzman ve profesyonel tercümanlarca yabancı dile çevrilmesi evrakın onay alabilmesi için büyük öneme haizdir.

Patent Tercümesi Neden Hatasız Olmalıdır?

Tercümesi yapılan patent başvuru belgeleri ilgili kuruluşlar tarafından titizlikle araştırılmaktadır. Özellikle teknik konulara ilişkin patent başvurularında yapılan hatalar konunun yanlış anlaşılmasına ve başvurunun reddine sebep olabilmektedir. Olumsuz sonuçlanan başvurular belgelendirme sürecinde başa dönülmesine ve tabi doğal olarak maddi açıdan ve zaman açısından kayıplara neden olabilmektedir.

Patent vermekle yetkili birimlerce başvuru belgelerinin mevcut veri tabanı üzerinden araştırması yapılarak benzer ve/veya kopya metinlerin tespiti sağlanmaktadır. Bu kapsamda patent başvuru belgelerinin özgün olmasının yanı sıra yapılan patent tercümesinin de ihtiyaçları karşılayabilmesi gerekmektedir. Zamanında, doğru ve eksiksiz tercüme ile yapılan başvurunun kabulü ile elde edilecek patent hakkının kişi, kurum ve kuruluşlara maddi manevi kazançları muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.

Patente ilişkin teknik çözümlemelerin birçok sanayi kuruluşu tarafından hayata geçirilebilmesi ve maddi manevi kayıplara neden olmaması için teknik patent terminolojisinin çok iyi biçimde tercüme edilmesine ihtiyaç vardır

Patentin geçerlilik süresince en yüksek fayda/maliyet doğrusunu elde edebilmek için patentin belgelendirilmesi sürecinde çevirilerinin uzman tercümanlara yaptırılması önemli bir yere sahiptir.

Etkin ve hızlı bir patent tercümesi yaptırmak isterseniz bizimle irtibata geçin

https://yeminlitercume.org/iletisim

Patent Tercümesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

•             Tercüme öncesinde patent başvurusu için gerekli metinler tercüman tarafından tam olarak kavranmalıdır,

•             Teknik hususlar içeren belgelerde geçen terimler iyi bir şekilde analiz edilmeli ve benzer konularda daha önceden çevirisi yapılmış evrak/raporlan incelenmelidir.

•             Bire bir çeviri yapılmamalı, hedef dilin imla ve yazım kurallarına kesin surette riayet edilmeli, olumsuz jargon ve yasak kapsamında olan kelimeler kullanılmamalıdır.

Neden patent çevirisi hizmetini almalıyız?

Patent tarifname belgesi buluşu yapan kişinin hakkını koruyan ve üreticilere devredilmesine olanak tanıyan bir metin olması sebebiyle hedef dile tercümesi yapılacak patent çevirisi önem arz etmektedir. Patent kapsamında bir belgenin onayı alındıktan sonra yurtdışında patentinize ilişkin hak talep edebilmek için doğru tercümenin yanında hızlı tercümeyle rakip firma ve şahıslara karşı avantaj elde etmeye olanak sağlar. Patent ne kadar hızlı onaylanırsa o kadar hızlı yürürlüğe girerek ticari olarak kullanımı söz konusu olabilecektir.

Patent almak; marka tescili yaptırmak gibi benzer adımları içeren bir süreçtir.  İlk olarak şekli incelemeye alınan belgelerde eksiklik çıkması dorumunda eksikliklerin ivedi olarak tamamlanarak şekli uygunluk yazısı alınmalıdır. İncelemeli patent taleplerinin anlaşılabilir olmaması durumunda başvuruya ilişkin tüm belgeler yetkili makamlar tarafından iade edilir ve buluş sahibinin 15 ay içinde araştırma talebinde bulunması gerekir. Aynı buluş için en fazla 3 defa inceleme talebinde bulunulabilir ve nihayetinde ilgili kurumdan olumlu yanıt geldiğinde incelemeli patent belgesi sahibi olunabilir. Yukarıda da sözü edildiği gibi patent alma ve bu kapsamda patent çeviri işi uzun ve maliyetli bir süreç olabilmektedir. Bu nedenledir ki, başvuru belgeleri ilgili mercilere teslim edilmeden önce konuya ilişkin uzmanlar tarafından detaylı bir tetkikten geçirilmelidir.

Büromuzca konuya dair zorlukların bilincinde olarak daha etkili bir süreç için OSTİM Akademi Tercüme Patent Çevirisi işetme grubu kurulmuştur. Doğru ve hızlı patent çeviri hizmetimizle patent başvurunuzun sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesinde sürece katkı sağlamaktadır.

Bu süreçte tüm patent çeviri Ankara, ülke genelinde veya yurt dışında olabilecek patent tercüme ihtiyaçlarınız için OSTİM Akademi Ankara Tercüme büro personelinden kesintisiz destek alabilirsiniz.

https://yeminlitercume.org/iletisim