Arapça Yeminli Tercüme Bürosu

Ostim Akademi tercüme arapçanın tüm lehçelerinde yazılı ve sözlü yeminli tercümanlık hizmeti vermektedir.

Dünyada 420 milyondan fazla kişi konuşmaktadır. Çok geniş lehçelere sahiptir. Bu lehçelerin ekseriyeti birbirini anlamakla beraber karşılıklı olarak hiç anlaşamayan lehçelerde mevcuttur. Dil bilimcilerin bazıları bu lehçeleri ayrı bir dil olarak kabul etmektedir. Harflerin sabit bir ses ifadesi olmaması nedeniyle da Arapça konuşulmayan yerlerde aynı kelimenin farklı farklı aktarımları olmaktadır. Bu bakımdan Arapça tercüman için Arapça yeminli tercüme oldukça zor ve muhataplar tarafından çokça problemin çıkarıldığı bir alandır. Hal böyle olunca çeviri işini yapacak kişinin belirlenmesinde önce mevcut metnin hangi ülkede, hangi lehçede olduğu bilinmelidir. İlaveten arapça yeminli tercüman kişinin hedef dile de hâkimiyeti önemlidir. Ve hedef dilde arapça çeviri kelimelerinin nasıl ifade edildiği çok önemlidir. Örneğin bir özel isim olan محمود arapça-türkçe çeviri karşılığı olarak mahmut iken arapça İngilizce tercüme karşılığı mahmoud olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla çeviri metninin hangi ülke ve bölgede kullanılacağı ekstra önem arz etmektedir.

arapça yeminli tercüme

Son yıllarda Suriye ve Irak gibi dilin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde meydana gelen karışıklıklar, savaşlar ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan bu bölgelerden ülkemize sığınmıştır. Şu an ülkemizde sadece Suriye uyruklu yaklaşık 4 milyon kişi bahse konu dili konuşmaktadır. Bu sayı diğer ülkelerden gelenlerle birlikte 5-6 milyon kişiyi bulmaktadır. Bu insanların çoğunluğu ülkemizde şu veya bu şekilde ticari, sosyal ve kültürel hayatın içindedir ve birçoğu savaş sonrası düzelme durumunda dahi ülkemizden gitmeyi düşünmemektedir. Büyük bir bölümü de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmiştir. Bu kadar sayıda kişi çok çeşitli nedenlerle resmi belge, eğitim evrakları, ticari belgeler, medeni işlemler kapsamında arapça tercüme ihtiyacı duymaktadır. İhtiyaçlar sadece bu alanla da sınırlı değildir. OSTİM ve İVEDİK sanayi bölgesinden yüzlerce firma, şirket ve işletme Arap dünyasıyla ticari ilişki içindedir. Bu kapsamda da sözleşme çevirisi, uygunluk belgesi çevirisi, patent çevirisi, faaliyet belgesi çevirisi, oda sicil kaydı çevirisi, vergi levhası çevirisi, şirket devri çevirisi, sicil gazetesi çevirisi, Şirket Ana Sözleşmesi çevirisi ve vekâletname çevirisi gibi çeşitli belgelerin tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun yanında bu kalabalık nüfusun kültürel ve medeni hayata da bütünleşmesi hasebiyle evlenme, boşanma, miras, velayet vs. gibi medeni hayatın gerekleri kapsamında da Türkçe arapça çeviri veya arapça Türkçe çeviri ihtiyaçları olmaktadır.

Büromuzla çalışan noter yeminli arapça tercüman kadrosu yukarıda bahsedilen nedenler kapsamında lehçe bazında uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Ülkemizde söz konusu dili konuşabilen çok sayıda kişiye erişimin kolaylığı aşikârdır. Ancak bahse konu kişilerin Türkçeye veya İngilizce arapça çeviri gibi hedef dile de hâkimiyeti son derece önemlidir. Yılların tecrübesi ile sabittir ki yalnızca bir yabancı dili çok iyi konuşuyor olmak iyi çeviri yapabilmek anlamına gelmemektedir. Bu nedenle büromuz çalışacağımız arkadaşların her iki dile de hâkimiyetini değerlendirmekte ve ona göre iş tahsisi yapmaktadır.

Noter Onaylı Arapça Tercüme

Herhangi bir yerde çeviri yaptıracak kişilerin noter onaylı arapça çeviri yaptırmadan önce isimlerin Latin harfleriyle yazılmış kimlik veya pasaporta göre kontrol etmesi elzemdir. Aksi takdirde geri dönüşü çok zordur ve aynı maliyetlere sil baştan tekrardan katlanmak durumunda kalabilirler.

Arapça Çeviri Fiyatları

Yeminli Arapça tercüme fiyatları genelde Türkçe metindeki veya Latin harfleriyle yazılmış metindeki boşluksuz 1000 karakter baz alınarak hesaplanmaktadır. Çünkü Latin harfleriyle yazılmış bir metnin Arapçada daha az sayıda harfle ifade edilmektedir. Büromuz mevcut ekonomik koşullarda en uygun fiyatlarla hizmet vermektedir.

Yazılı ve sözlü tüm ticari, medikal, eğitim, resmi belge çevirileri kapsamında büromuzu arayın, en ekonomik koşullarda işleminizin nasıl yapılacağına birlikte karar verelim.