OSTİM Akademi Tercüme Bürosu yazılı ve sözlü tüm dillerden tecrübeli yeminli tercüman kadrosuyla Hakkari yeminli tercüme ihtiyaçları kapsamında tüm taleplere hızlı ve kaliteli çözüm teklifleri sunmaktadır.

Hakkari Yeminli Tercüme Hizmetleri

Geçerli kanunlar ve yönetmelikler kapsamında yemin etmiş kişilerce yapılan çeviriye yeminli tercüme denilmektedir. Yeminli tercüman her şartta belgenin aslına sadık kalarak çeviri yapacağı konusunda yemin etmiştir. Buna rağmen gelen değişiklik taleplerini reddeder.

Hem yazılı hem de sözlü belgelerin çevirisi yeminli tercümenin konusuna girmektedir. Çok çeşitli sebepler nedeniyle yeminli çeviriye ihtiyaç duyulur. Örneğin sözlü çeviri kapsamında; yabancı bir kişinin noterde vekalet vermek, alım satım yapmak ve benzeri konularda talebi olabilir. Bu nedenle noterlik yetkilisi kişinin bu konudaki rızasını veya söylenenleri tam olarak anlayıp anlamadığını tespit etmek için yeminli tercümandan onay alır. Veya bir nikah memuru evlenen kişilerin rızasının olup olmadığını resmi olarak tespit etmek için nikahta yeminli tercüme talep eder. Yazılı çeviri kapsamı çok daha geniştir. Yüzlerce farklı nedenle kişiler, kurumlar yazılı belgelerini yeminli çeviri formatında ilgili kurum ve kuruluşlara teslim etmek durumunda olabilir. Yazılı veya matbu belge çevirisi kapsamında büromuzda en çok işlem gören konular aşağıda olduğu gibidir;

 • Pasaport tercümesi; yabancı kişiler ülkemizde yapacakları herhangi bir resmi muamele için pasaport çevirisi yaptırmak zorundadırlar. Tüm işlemlerde noter onaylı pasaport çevirisi kimlik yerine kullanılmaktadır.
 • Doğum belgesi çevirisi
 • Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi
 • Yerleşim Yeri ve İkametgah Belgesi çevirisi
 • Bekarlık Belgesi tercümesi
 • Apostilli diploma tercümesi
 • Transkript tercümesi
 • Ölüm belgesi çevirisi
 • Sağlık raporu çevirisi
 • Tapu tercümesi
 • Banka hesap hareketleri ve ekstreleri çevirisi
 • Mahkeme kararı çevirisi
 • Muvafakatname çeviri
 • Vekaletname çevirisi
 • Beyanname çevirisi
 • SGK Hizmet dökümü çevirisi
 • Tüm resmi / gayri resmi yazılı belgelerin talep edilen her dile çevirisi yapılmaktadır.

Büromuzda tüm dillerde yeminli çeviri yapılmaktadır. İşlem hacmi en yüksek olanlar aşağıda belirtilmiştir;

 • Fransızca
 • Farsça
 • Felemenkçe
 • İspanyolca
 • İtalyanca
 • Çince
 • Sırpça
 • Çekçe
 • Slovence
 • Danca
 • Azerice
 • Türkmence
 • Kazakça
 • Kırgızca
 • Lehçe
 • Portekizce
 • Urduca
 • İtalyanca
 • Kürtçe
 • Ukraynaca
 • Tüm diller

Hakkari Yeminli Tercüman Hizmetleri

Yemini Tercüman Nasıl Olunur?

İki şekilde yeminli tercüman olunur. Birincisi noter kanalıyla, ikincisi İl Adalet komisyonu kanalıyla yemin ederek gerçekleşir.

                Noter yeminli tercüman

Belirli bir seviyede dili hakimiyetini resmi belgelerle kanıtlayabilen kişiler Noterlik Kanunu yönetmeliğinde belirtilen şartlarda herhangi bir notere yemin ederler. Bu yemin yalnızca o noterle sınırlıdır ve tercümanın imzası sadece yemin ettiği noterlerde geçerlidir. Bir tercüman isterse ve ilgili noterler de kabul ederse dilediği kadar farklı notere yemin edebilir. Birçok Avrupa ve batı ülkesi yalnızca noter yeminli tercüman imzası bulunan çevirileri noter onayı olmaksızın kabul etmektedir. Ancak ilgili kurum noter onaylı belge talep etmişse çevirinin mutlaka noter onayından geçmiş olması gerekmektedir. Müşterilerimiz büromuza çeviri talebiyle gelmeden önce bu durumu netleştirmiş olmaları onları gereksiz masraflardan kurtaracaktır.

                OSTİM Akademi profesyoneller arasından titizlikle seçerek üst seviyede tecrübe ve bilgi birikimine sahip bir yeminli tercüman kadrosu oluşturmuştur. İngilizce tercüme, almanca tercüme, arapça tercüme gibi işlem hacmi çok olan dillerde alt uzmanlık alanlarına ayrılmışlardır. Bu bağlamda her belge içeriğine göre akademik çeviri, teknik tercüme, tıbbi tercüme, medikal çeviri, hukuki tercüme gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış çevirmenlerimize yönlendirilmektedir.

                Noter yeminli tercümanlar noterlik ve genel çeviriler dışında nikah işlemlerinde de talep edilmektedir. Tercüman nikah işlemine giderken yemin zaptını da yanında götürmekte ve bir kopyasını nikah memuruna vermektedir.

                Adli yeminli tercüman

İl Adalet Komisyonları her yıl eylül ayında bir sonraki yıl yargı işlemleri kapsamında ihtiyaç duyacakları tercüman ihtiyacını karşılamak için ilana çıkmaktadır. İlan doğrultusunda başvurusu kabul edilenler ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında yemin etmektedirler. Her türlü yargılama sürecinde tercüme görevleri bu kişilere tevdi edilmektedir.

Bunun dışında tapuda adli bilirkişi tercüman kapsamında da bu kişiler talep edilmektedir. OSTİM Akademi Tercüme tüm illerden adli yeminli tercüman bilirkişi olan kişilerle çalışmaktadır. Bu alandaki talepleriniz hiç tereddüt etmeden büromuza iletebilirsiniz.

                Tapuda tercüme ile yapılacak satış için önceden adli yeminli tercüman kişinin kimlik numarası ile randevu alınması gerekmektedir. Dolayısıyla müşterilerimizin hem zaman kazanmak hem de daha uygun maliyetlerle işlerini tamamlamak için en az bir gün önceden bizimle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Hakkari Noter Onaylı Tercüme

Genellikle hem yurt içinde hem de yurt dışında resmi kurumlar çevirilerin noter tasdikli çeviri şeklinde olmasını istemektedir. Bunun için yeminli tercüman tarafından yapılan çeviri tercümanın yeminli olduğu noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

Hakkari Apostil Onayı

Apostil, 5 Ekim 1961 Lahey Konvansiyonuna taraf ülkeler arasında belgenin taşıdığı resmi mührün ve imzanın gerçekliğini onaylamak için kullanılmaktadır. Apostil, evrakı çıkaran ülkeden alınmalıdır. Müşterilerimiz yurt dışından getirecekleri evraklara getirmeden önce muhakkak apostil onayı almalıdırlar. Aynı şekilde yurt dışına çıkarılacak belgenin de apostili Türkiye de alınmalıdır. Aksi takdirde bu işlem konsolosluklarda yapılmak zorundadır. Ancak maalesef bazı konsolosluklarda bunu yapmak veya bir randevu tarihi almak çok zordur.

Noter, Apostil, Dışişleri ve Konsolosluk Evrak Onayları

 Büromuz Hakkari ilinde bulunan müşterilerimiz için Ankara’ya gelmelerine gerek kalmadan tüm işlemleri onlar adına tamamlamaktadır. Bu kapsamda;

 • Noter onayı
 • Apostil şerhi
 • Dışişleri onayı
 • Konsolosluk onayı

büromuz tarafından yapılmakta ve müşterilerimizin zamandan ve maliyetten tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.

Yazılı ve sözlü, hangi konuda olursa olsun OSTİM Akademi Tercüme, tüm dillerden profesyonel yeminli tercüman çalışanlarıyla Hakkari ili için yeminli tercüme hizmeti vermektedir.