KEÇİÖREN TERCÜME BÜROSU

KEÇİÖREN Tercüme Bürosu olarak çalışan Yeminli Tercüme Bürosu, bütün dillerde yeminli noter onaylı tercüme hizmetini, apostil onaylı olarak da vermektedir.

KEÇİÖREN Tercüme Hizmetleri kapsamında verdiğimiz çeviri hizmetleri aşağıda sunulmuştur: Pasaport Tercümesi, Diploma Tercümesi ve Transkript Tercümesi, İkametgah İlmühaberi çeviri, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Sabıka Kaydı Çeviri, Adli Sicil Kaydı Tercümesi, Tıbbi Tercüme, Doktor Raporu Tercümesi, Medikal Tercüme, Epikriz Raporu Tercümesi, Evlenme Belgeleri Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, YÖK Diploma Denkliği Çeviri, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Kimlik tercümesi, Teminat Mektubu Çeviri, Sertifika Tercümesi, Ticari Tercüme, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Gümrük Evrakları Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Fatura Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, İmza Sirküleri Çeviri, Vergi Levhası Tercümesi, Şirket Kuruluş Belgeleri Çeviri, Taahhütname Çevirisi, Şirket Yönetim Kurulu Kararları Tercümesi, Mali ve Finansal Evrakların Tercümesi, Banka hesap Özeti Çevirisi, İkamet İzni Çevirisi, Oturma İzni Çevirisi, Sigorta Poliçesi Tercümesi vb..

KEÇİÖREN Yeminli Tercüme Bürosu

KEÇİÖREN Tercüme kapsamında ayrıca Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Boşanma Kararı Çevirisi, Diploma Çevirisi, Transkript Tercümesi ve Mernis Tutanağı Tercümesi gibi hassas belgelerin tercümesi de özenle yapılmaktadır.

Noter Tasdikli Tercüme KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Noter Tasdikli Tercüme olarak tüm dillerde noter tasdikli tercüme hizmetleri sunulmaktadır. Bu kapsamda; Vekâletname Tercümesi, Boşanma Kararları Çevirisi, ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi, YÖK Denklik Belgeleri Tercümesi, Doktor Raporu Çevirisi yapılmaktadır.

Akademik Tercüme KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Akademik Tercüme olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda sunulmuştur: Makale Tercümesi, Abstract Tercümesi, Tez Tercümesi,  Tez Özeti Tercüme, Diploma Çevirisi ve Transkript Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Lise Diploması Çevirisi ve Lise Transkript Tercümesi, Ortaokul Karnesi Çevirisi, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi Çevirisi.

Noter Onaylı Tercüme KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Noter Tasdikli Tercüme hizmetleri olarak; Pasaport Çevirisi, Formül A Tercümesi, Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi, Formül B Çevirisi, Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği Tercümesi, Reçete Çevirisi, Hesap Ekstresi Tercümesi gibi belgeler bütün dillerde yeminli tercüme formatında ve noter onaylı tercüme olarak çevrilmektedir.

KEÇİÖREN Hukuki Tercüme

Yeminli Tercüme Bürosu olarak KEÇİÖREN Hukuki Tercüme hizmetlerimiz aşağıda sunulmuştur: Mahkeme Kararları Tercümesi, Sözleşme Tercümeleri, Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi, Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Şirket Kuruluş Sözleşmeleri tercümesi, Boşanma Kararları Çevirisi.

Teknik Tercüme KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Teknik Tercüme Hizmetleri olarak: Tıbbi tercüme, Broşür Çeviri, Katalog Tercümesi, Medikal Tercüme, Teknik Şartnameler Çevirisi, Teknik Kitap Tercümesi, Elektronik Kullanım Kılavuzları Tercümesi, İletişim Cihazları Teknik Belgeler Çevirisi, İnşaat Sözleşmeleri Tercümesi sunduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

Finansal Tercüme KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Finansal Tercüme Hizmetleri olarak: Hesap Ekstrelerinin Tercümesi, Banka Hesap Cüzdanı Çevirisi, Kredi Sözleşmelerinin Tercümesi, Maaş Bordrosu Çevirisi, Çeşitli Ekspertiz Raporları Çevirisi ve Fatura Tercümesi gibi mali evrakların noter tasdikli tercümesi yapılmaktadır.

Ticari Tercüme KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Ticari Tercüme Hizmetleri olarak:  Vergi Levhası Çevirisi, Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi, Noter Belgeleri Tercümesi, Gümrük Evrakları Tercümesi, İmza Sirküleri Çevirisi, Faaliyet Belgesi Çevirisi, Vekâletname Tercümesi ve Taahhütname Tercümesi gibi belgelerin noter onaylı ve apostilli tercümesi yapılmaktadır.

Patent Tercümesi KEÇİÖREN

KEÇİÖREN Patent Tercüme Hizmetleri olarak, Patent Başvuru Belgesi Çevirisi,  Patent Tarifnameleri Tercümeleri, Patent Sertifikası Çevirisi, ISO Belgeleri Çevirisi yapmaktayız.

KEÇİÖREN Edebi Sanatsal Tercüme

Edebi Sanatsal Tercüme KEÇİÖREN olarak Edebiyatı konu alan veya sanatsal içerikli çalışmalar, şiirler, felsefi metinler, ve sanat tarihi gibi sanatla alakalı çalışmalar, bütün dillerde alanının uzmanları tarafından tercüme edilmektedir.

KEÇİÖREN Tercüme Bürosunda Yeminli Tercüme Hizmeti Verilen Diller:

KEÇİÖREN Almanca Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN İngilizce Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Fransızca Yeminli Tercüme, Arnavutça Yeminli Çeviri, Bulgarca Yeminli Tercüme. KEÇİÖREN Rusça Yeminli Tercüme, Azerice Yeminli Çeviri, KEÇİÖREN Çince Yeminli Tercüme, Arapça Yeminli Çeviri, KEÇİÖREN Çekçe Yeminli Tercüme, Estonca Yeminli Çeviri. KEÇİÖREN Farsça Yeminli Tercüme, Ermenice Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Fince Yeminli Tercüme, Flemenkçe Yeminli Tercüme, Endonezce Yeminli Tercüme, Fransızca Yeminli Çeviri. KEÇİÖREN Danca Yeminli Tercüme, Gürcüce Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Hırvatça Yeminli Tercüme, İtalyanca Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Japonca Yeminli Tercüme, Yunanca Yeminli Çeviri.  İspanyolca Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Kazakça Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Ukraynaca Yeminli Tercüme, İsveççe Yeminli Çeviri. Türkmence Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Sırpça Yeminli Tercüme,Lehçe Yeminli Çeviri, KEÇİÖREN Özbekçe Yeminli Tercüme, Polonyaca Yeminli Tercüme. KEÇİÖREN Litvanca Yeminli Tercüme, Portekizce Yeminli Tercüme, Macarca Yeminli Çeviri, Norveçce Yeminli Tercüme, KEÇİÖREN Makedonca Yeminli Tercüme. Slovence Yeminli Tercüme, Osmanlıca Yeminli Çeviri, KEÇİÖREN Romence Yeminli Tercüme, Moldovaca Yeminli Tercüme.